Маргита Тодорова

Член на съвета на директорите

Албена АД

Маргита Тодорова е член на съвета на директорите на Албена АД и директор „Маркетинг и продажби” на курорта Албена.