Арх. Георги Ценов

Управител

Synonym Design Studio

Арх. Георги Ценов е архитект и дизайнер – управител и главен проектант на Synonym Design Studio.

Той има опит в проектирането на жилищни и обществени сгради, интериорен дизайн за нощни клубове, барове, ресторанти и жилища. В проектирането на своите обекти разработва и детайли, включващи елементи на обзавеждането, промишления и продуктов дизайн и изкуствата. В ръководеното от него студио се разработват концепции и предлагат технически решения за аудио-визуални ефекти и подобряване на акустиката.

Арх. Ценов развива и научна дейност към катедра жилищни сгради в УАСГ София, откъдето има присъдена научна и образователна степен „доктор“. Научните му интереси са в сферата на строителните регулации и отражението им върху дизайна и архитектурния образ на сградите и градската среда.