Арх. Дора Иванова

Основател

Фондация „Проект Бузлуджа“

Арх. Дора Иванова е основател и управител на фондация „Проект Бузлуджа“. Тя завършва образованието си по архитектура в Техническия университет в Берлин с дипломна работа за паметника Бузлуджа. Впоследствие основава фондация “Проект Бузлуджа” през 2015 г.

В рамките на 5 години дели времето си между България и Германия, работейки едновременно в архитектурни бюра в Берлин и за каузата Бузлуджа. От 2019 г. насам се връща в България и е координатор на два успешни проекта: изготвянето на “План за опазване и управление” на паметника Бузлуджа и провеждането на “Спешни мерки за стабилизирането на мозайките” в монумента. Актуалната цел на фондацията е обезопасяването и отварянето на паметника Бузлуджа за посетители.