Антон Михалев

Управител

Евродизайн Системс

Антон Михалев е управител на Евродизайн Системс ООД.